Garantie

We bieden garantie tegen materiaaldefecten en productiefouten op alle originele onderdelen en aftermarket-producten, zoals hieronder gespecificeerd

Neem contact op met ons om een garantieclaim in te dienen. Er dient een aankoopbewijs te worden overlegd.

3 jaar garantie
Framesets (frame en starre vork), hoofdframe en swingarmen van full suspension-fietsen hebben 3 jaar garantie voor de eerste eigenaar.

2 jaar garantie
Onderdelen & accessoires
bevestigingsmaterialen en componenten en wielen met aluminium velgen.

Opvolgend eigendom
Opvolgende eigenaren (tweede of later) hebben recht op 1 jaar garantie vanaf de datum van aankoop bij de detailhandelaar van het Wikkit-frame en de Wikkit-vork. Dit geldt niet voor onderdelen zoals wielen, vering of delen van de aandrijving, enz. Het originele aankoopbewijs dient te worden overlegd.

Onder deze garantie valt niet:
Slijtage door normaal gebruik
Onoordeelkundige installatie
Corrosie
Onjuist onderhoud
Installatie van componenten, onderdelen of accessoires die niet oorspronkelijk bedoeld zijn voor de fiets of die niet compatibel zijn met de fiets zoals deze is verkocht.
Schade of defect wegens ongeval, valpartij, onoordeelkundig gebruik, misbruik of onachtzaamheid.
Arbeidsloon voor het vervangen of verwisselen van onderdelen.
Niet-gedeponeerde producten (originele onderdelen of componenten van andere producenten die door de garantie van die betreffende producent worden gedekt).
Cosmetische krassen of niet-structurele onvolkomenheden.

Deze garantie heeft betrekking op:
• Alle modeljaar 2019 en nieuwere fietsen
• Onderdelen en accessoires aangekocht na 1 augustus 2019.

Alle producten die hierboven niet expliciet vermeld staan, vallen buiten deze garantie, maar vallen mogelijk wel onder de 2012-2019 Wikkit Limited garantie. Neem daarvoor contact op met ons.

Deze garantie vervalt in zijn geheel indien het frame, de vork of onderdelen zijn gemodificeerd. Deze garantie is uitdrukkelijk beperkt tot de reparatie of de vervanging van een defect onderdeel, zulks ter beoordeling van de fabrikant. Deze garantie is geldig vanaf de oorspronkelijke aankoopdatum. Wikkit kan niet aansprakelijk worden gesteld voor incidentele schade of gevolgschade, tenzij dit bij wet verplicht is gesteld. Op claims die buiten het land van aankoop worden ingediend, kunnen kosten en aanvullende beperkingen van toepassing zijn. De garantietermijn en garantiebepalingen kunnen per land verschillen.